14 września - urodziny Guru Purnanandy Paramahansy

Tego dnia obchodzimy co roku rocznicę urodzin Guru Purnanandy Paramahansy - pierwszego w linii Guru Ajapa Jogi we współczesnych czasach. Urodził się on w 1834 roku w małej miejscowości w Bengalu jako Basant Das - późniejszy wielki święty współczesnych czasów znany jako Purnananda Paramahansa. Wiedziony silnym pragnieniem poznania Prawdy, udał się on w latach sześćdziesiątych XIX wieku, wraz ze swoim przyjacielem, w pełną niebezpieczeństw podróż wysoko w Himalaje do Siddhaśramu - starożytnej pustelni ukrytej pośród niedostępnych himalajskich szczytów. Poznali tam nieznaną od starożytnych czasów metodę Ajapa Jogi. Dzięki intensywnej praktyce pod okiem Riszich uzyskali oni wgląd w naturę rzeczywistości i osiągnęli pełne samourzeczywistnienie poznając Prawdę. Otrzymali imiona Purnananda i Sarwananda. Po 7 latach spędzonych w Siddhaśramie otrzymali polecenie, aby wrócić do świata i nauczać Ajapy wśród ludzi. Po długim okresie wędrówek, w 1899 r. Guru Purnananda Paramahansa założył ostatecznie aśram Dźagatpur w południowym Bengalu (obecnie w Bangladeszu), gdzie przebywał aż do śmierci wraz ze swoimi uczniami, spośród których wielu, dzięki jego duchowemu przewodnictwu, również osiągnęło samourzeczywistnienie.