Metoda

 W głębokiej medytacji Riszi zaobserwowali, że istnieją dźwięki nierozłącznie związane z procesem oddychania – przyciąganiem i odpychaniem. Zauważyli, że wraz z wydechem, czyli aktywnością odpychania, powstaje dźwięk HA, który możemy identyfikować z ruchem prany w dół w naszym ciele. Ten ruch związany z dźwiękiem HA skierowany w dół jest główną przyczyną naszych problemów, czy to na poziomie fizyczny, mentalnym czy też duchowym. Jeżeli bylibyśmy w stanie powstrzymać tę siłę i skierować ją w przeciwnym kierunku, ku przyciąganiu, wówczas moglibyśmy dotrzeć do źródła wszystkich tych problemów na ich najsubtelniejszym poziomie i rozwiązać je u samego źródła. Riszi odkryli, że skierowana w dół aktywność dźwięku HA może zostać zatrzymana albo przynajmniej zredukowana poprzez nieustanne praktykowanie pewnego szczególnego dźwięku, tym samym wznosząc nas ku wyższym stanom świadomości. Ta sekretna technika, która zmienia dźwięk oddechu i dzięki temu zatrzymuje aktywność odpychania jest techniką Ajapa Jogi. Składa się ona z dwóch części – mantry (dźwięku) i techniki oddechowej, która blokuje skierowaną w dół aktywność dźwięku HA. Obie one są praktykowane jednocześnie. Techniki tej można nauczyć się tylko od samozrealizowanego mistrza Ajapa Jogi. Nie jest ona nigdzie wyjawiona i była ściśle strzeżona od czasów starożytnych. Dzisiaj jest dostępna dla ludzi w związku z pogarszającą się sytuacją współczesnego świata, w którym negatywne siły odpychania pchają nas ku chaosowi i całkowitemu samounicestwieniu.