Guru Ajapa Jogi

 


Niemalże zapominania, przez wieki metoda Ajapa Jogi była starannie strzeżona w Siddhaśramie – sekretnej pustelni ukrytej wysoko w Himalajach. W latach sześćdziesiątych XIX-go wieku, wielki mędrzec Swami Purnananda Paramahansa (1834-1928) odbył pełną niebezpieczeństw podróż do Siddhaśramu, gdzie został nauczony tej starożytnej metody. Spędził tam pięć lat i osiągnął Brahmagjan – wiedzę Absolutu, poznanie Ostatecznej Rzeczywistości. Mistrzowie z Siddhaśramu polecili mu, aby powrócił do świata i nauczał innych tej sekretnej wiedzy. Był on pierwszym nauczycielem Ajapa Jogi we współczesnych czasach.

Po jego odejściu, misję tę kontynuował jego uczeń Swami Bhumananda Paramahansa (1873-1958). Po nim z kolei przejął to zadanie jego uczeń, Swami Dźanardan Paramahansa (1888-1980), który po raz pierwszy w historii rozpowszechnił wiedzę Ajapy na Zachodzie. W 1970 r. został zaproszony przez Czechosłowacką Akademię Nauk do odwiedzenia Pragi celem udzielenia wykładu na temat Ajapa Jogi. Następnie odbył podróż do Niemiec, Kanady i Stanów Zjednoczonych, gdzie również dawał wykłady. Inicjował w tym czasie wiele osób w praktykę Adźapy oraz ustanowił aśram w Kalifornii w USA.

W styczniu 1966 roku, bazując na doświadczeniu w stanie głębokiej medytacji, Guru Dźanardan polecił swoim uczniom, aby przeszukali brzeg Gangesu w okolicy Riszikeś w poszukiwaniu noworodka. Chłopiec został znaleziony i otrzymał imię Guruprasad, co znaczy Dar Guru. Guru Dźanardan przepowiedział, że dziecko to pewnego dnia odegra bardzo ważną rolę w ulżeniu cierpieniu ludzkości. Wychowany w aśramie, Guruprasad od najmłodszych lat był wtajemniczany w naukę Ajapa Jogi. Nauczył się również mówić płynnie po angielsku i w wieku 9 lat odbył wraz z Guru Dźanardanem swoją pierwszą podróż do Kanady i USA. W 1980 roku, krótko przed opuszczeniem ciała, Guru Dźanardan wyznaczył na swojego następcę zaledwie czternastoletniego Guruprasada jako jedynego Guru Ajapa Jogi. Od tego czasu Swami Guruprasad Paramahansa podróżuje i naucza Ajapa Jogi w Indiach, Bangladeszu, Europie i Ameryce Północnej. Zarządza pięcioma aśramami i kilkoma ośrodkami Adźapa Jogi na świecie.