Czym jest Ajapa Joga

Ajapa Joga (z angielskiego: Ajapa Yoga) jest oryginalną, najbardziej starożytną formą jogi, tak pierwotną, jak samo stworzenie. Mimo że starożytna, to jest jak najbardziej odpowiednia na współczesne czasy. Patrząc na chaos, niestabilność i przemoc wokół nas, nauka Ajapa Jogi może stać się dobrodziejstwem dla ludzkości.

Ajapa Joga nauczana była tysiące lat temu przez Riszich – oświeconych mędrców starożytnych Indii – którzy poznali ją dzięki wglądowi w naturę Rzeczywistości w stanie głębokiej medytacji. Pod różnymi nazwami Ajapa Joga wymieniana jest praktycznie we wszystkich najważniejszych świętych pismach (śastrach) starożytnych Indii. Mowa jest o niej w Wedach, Upaniszadach, jak również w późniejszych tekstach tantrycznych. Wspominana jest jako Pranawa Sadhana (Ścieżka Pranawy), Brahma Widja (Wiedza Absolutu), Anahata Joga (Joga Odwiecznego Samoemanującego Dźwięku), Adźapa Gajatri (Pieśń Adźapy), Sziwa-Szakti Joga, itd. Jest również nazywana Dhwani Jogą (Jogą Dźwięku), ponieważ opiera się na wiedzy o wibracji dźwięku. Dowody praktyki Ajapa Jogi znajdujemy również w tekstach pisanych przez różnych świętych i pobożnych ludzi późniejszych czasów.

W słowie „ajapa" początkowa litera „a” oznacza „bez”, natomiast „dźapa” oznacza recytację bądź powtarzanie mantry (dźwięku). Tak więc Ajapa oznacza coś, czego się nie powtarza, czego się nie recytuje. Jest natomiast kontemplacją dźwięku w umyśle. Nie wymawia się ani nie powtarza tego dźwięku (mantry) na głos. Umysł zatapia się w nim i uzyskuje stan całkowitego spokoju. Początkowo powtarzamy ten dźwięk w umyśle, ale później, wraz z doświadczeniem w praktyce, dźwięk pojawia się automatycznie i ma po prostu miejsce ciągła jego świadomość. Rezonuje on w nas przez cały czas, ale jest tak subtelny, że nie można go usłyszeć. Praktyka Ajapy zmienia poziom wibracji i zabiera nas ku wyższym stanom świadomości. Wraz z tym, jak wznosimy się wyżej, wibracja staje się coraz bardziej subtelna, aż ostatecznie możemy osiągnąć stan pozbawiony jakichkolwiek wibracji, inaczej nazywany samadhi. Stajemy się wówczas jednością z Najwyższą Świadomością. To właśnie zjednoczenie nazywa się jogą.

Podsumowując, Ajapa Joga jest ciągłą kontemplacją pewnego szczególnego dźwięku (adźapa) prowadzącą do zjednoczenia (joga) z Najwyższą Świadomością. Dzięki kontemplacji tego dźwięku możemy poznać swoją prawdziwą jaźń, która jest poza ciałem, umysłem i zmysłami. Nasze „ja”, z którym obecnie się identyfikujemy, jest niczym innym jak tylko zwykłym ciągiem myśli. W rzeczywistości, myślący i myśli są tym samym. Jeżeli bylibyśmy w stanie poznać swoją prawdziwą jaźń dzięki całkowitej eliminacji wibracji, wówczas odkryłaby się przed nami tajemnica całego wszechświata, ponieważ nasza prawdziwa jaźń jest tą samą Najwyższą Świadomością, która przenika cały wszechświat. Poprzez praktykę Ajapa Jogi można poznać pierwotny dźwięk, z którego powstał wszechświat. Jest to tak naprawdę największa nauka na Ziemi, która jest w stanie dać odpowiedzi na pytania dotyczące celu życia i istnienia wszechświata, które nurtują ludzi od zawsze.